16 621 65 85

Porady

KILKA CENNYCH PORAD, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ PRZY PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Składki ZUS w 2018 roku. Ile wynoszą?

Osoby będące przedsiębiorcami podlegają obowiązkowi odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W 2018r. osoby, które prowadzą działalność dłużej niż dwa lata zapłacą miesięcznie 1232,16 zł składki.
Na tę kwotę składają się następujące części:

  • Składka emerytalna – 520,36 zł 
  • Składka rentowa – 213,26 zł 
  • Składka chorobowa – 65,31 zł 
  • Składka wypadkowa 47,98 zł 
  • Fundusz Pracy – 65,31 zł 
  • Składka zdrowotna – 319,94 zł 

Końcowa kwota jest wyższa względem kwoty z roku 2017 o 59,6zł co stanowi 5,1% wzrost. 

Kwota ta zwłaszcza dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę jest bardzo dużym obciążeniem. 
Jak uniknąć comiesięcznego płacenia tej kwoty? O tym piszemy w osobnym artykule.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Zakładając działalność gospodarczą zainteresowany podmiot staje przed niezwykle istotnym wyborem.
Wybór ten dotyczy formy opodatkowania jaką chcemy wybrać dla przychodów jakie będziemy w przyszłości osiągać w trakcie prowadzenia działalności.

Do wyboru mamy 4 formy:

  • zasady ogólne (18% bądź 32%)
  • podatek liniowy (19%)
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • karta podatkowa

Każda z form opodatkowania posiada mocne i słabe strony. Aby dokonać jak najlepszego wyboru należy odpowiedzieć sobie na pytanie, które z poszczególnych kwestii są dla nas najistotniejsze.
Zasady ogólne 
Są formą najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców, jest to forma opodatkowania „narzucona” przez ustawodawcę – oznacza to, iż jeśli przy rejestracji działalności nie dokonamy wyboru formy opodatkowania to automatycznie dochody z prowadzonej przez nas działalności będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Opodatkowaniu przy tej formie opodatkowania podlegają dochody, czyli przychody osiągnięte z prowadzonej działalności gospodarczej pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Niewątpliwym plusem tej formy opodatkowania jest możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Minusem jest fakt, iż dochody powyżej kwoty 85 528 zł podlegają opodatkowaniu stawką nie 18 a 32%.


Podatek liniowy
Osoby,u których istnieje prawdopodobieństwo znacznego przekroczenia kwoty 85 528zł w skali roku powinny rozważyć wybór podatku liniowego jako formy opodatkowania. Niewątpliwą zaletą tej formy jest stała, 19% stawka podatku. Podlegając opodatkowaniu tą formą nie musimy obawiać się o progi kwotowe, po  przekroczeniu których nasze dochody będą podlegały opodatkowaniu wyższą stawką podatku. Minusy to brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem czy brak ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 Jest to forma opodatkowania różniąca się od dwóch powyższych przede wszystkim faktem, iż opodatkowaniu nie podlegają dochody a całość przychodów osiągniętych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Niedogodność ta jest niwelowana przez niższe niż przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego stawki podatku, które dla wielu przedsięwzięć wynosi 3, 5 czy 8.5%. Wybór tej formy opodatkowania jest możliwy dla określonych rodzajów działalności, a osoby zainteresowane wyborem tej formy muszą spełniać szereg określonych warunków, jak chociażby konieczność nieosiągnięcia przychodów za poprzedni rok podatkowy w kwocie nie wyższej niż 250.000 euro.

Karta podatkowa
 Jest to forma opodatkowania nie związana z wysokością przychodów uzyskiwaną przy prowadzonej działalności gospodarczej. Podmioty podlegające opodatkowaniu tą formą są zobowiązane do comiesięcznej wpłaty o stałej wysokości na rachunek określonego urzędu skarbowego. Kwota zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj wykonywanych usług,wielkość zatrudnienia, wielkość miejscowości w której działalność jest prowadzona, rozmiar prowadzonej działalności, wiek podatnika...

Powyższe informacje stanowią jedynie wstępny zarys, jaki powinna posiadać każda osoba zainteresowana założeniem działalności gospodarczej. Dokonanie wyboru formy opodatkowania jest czynnością niezwykle istotną, dlatego jej wybór należy skonsultować z osobami bezpośrednio związanymi z prawem podatkowym, która po dokonaniu stosownych obliczeń będzie w stanie precyzyjnie wskazać najkorzystniejszą formę opodatkowania.

Firma bez ZUS - to możliwe.

Obowiązek comiesięcznej wpłaty w wysokości ponad 1200zł na rachunek ZUS odstrasza osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą. Istnieje wprawdzie preferencyjna składka ZUS, dzięki której początkujący przedsiębiorcy przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej płacą składki zdecydowanie niższą. Co w przypadku, gdy czas ten upłynie a my stajemy przed obowiązkiem zapłaty kwoty, która stanowi znaczną część dochodów jakie osiągamy?

Warto w takim przypadku zastanowić się nad założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy tejże spółki (należy pamiętać, że musi być ich przynajmniej dwóch) nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w ZUS gdyż nie są, w przeciwieństwie do wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. traktowani jako  przedsiębiorcy.

Należy pamiętać o tym, spółka z o.o. Podlega obowiązkowi prowadzenia tzw. pełnej księgowości, co względem jednoosobowej działalności gospodarczej będzie przedsięwzięciem bardziej kosztownym. Kolejną istotną kwestią jest kwestia opłat za rejestrację spółki (ok. 1000zł) oraz minimalna kwota kapitału zakładowego 5000zł, który może zostać wniesiony w formie aportu bądź gotówki. Wydatki te nie są ponoszone przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, jednak w ujęciu długodystansowym inwestycja ta wydaje się zdecydowanie korzystniejsza.